Raport anual 2018 – Curtea de Justiție a Uniunii EuropeneCurtea de Justiție a Uniunii Europene este una dintre cele șapte instituții europene și are drept misiune să garanteze respectarea dreptului european asigurând interpretarea și aplicarea uniformă a tratatelor. Instituția contribuie la protecția valorilor Uniunii și lucrează la construcția europeană prin jurisprudența sa.

Această publicație propune o imagine sintetică a activității Curții de Justiție a Uniunii Europene în anul care a trecut și pune în lumină hotărârile sale cele mai importante, explicând conținutul lor, în special pentru cetățenii europeni.

Astfel, publicul cel mai variat poate lua cunoștință de activitatea acestei instituții, care, de la înființarea sa, ne protejează drepturile, pe de-o parte, controlând legalitatea actelor instituțiilor Uniunii și asigurând respectarea de către state a obligațiilor care le revin în calitate de membre ale Uniunii, iar pe de altă parte, clarificând, la cererea instanțelor naționale, conținutul dreptului Uniunii în aplicarea sa cotidiană.

La sediul Centrului Europe Direct Argeș există mai multe exemplare ale acestei publicații, în limba română.