Despre viitorul Europei la VlădeștiCentrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu”Argeș continuă seria de dezbateri cu cetățenii argeșeni despre viitorul Europei. După prima dezbatere organizată în luna iunie 2019 la Rucăr, a doua a avut loc la sfârșitul lunii iulie 2019 în comuna Vlădești, județul Argeș.

În cadrul evenimentului, s-a vorbit despre modalitățile în care Europa își poate modela viitorul, cu noi orientări de politică și noi priorități: o Europă care protejează, o Europă competitivă, o Europă echitabilă, o Europă durabilă, o Europă influentă.

Astfel, cei prezenți la eveniment au aflat care sunt și ce reprezintă cele 5 noi recomandări de politică: Europă care protejează: cooperarea în domeniul apărării în cadrul UE trebuie să devină regula și nu excepția; o Europă competitivă: trebuie să investim în principalele capacități digitale ale Europei, să promovăm în continuare creșterea economică, să sprijinim în continuare transformarea pieței europene a forței de muncă; o Europă echitabilă: trebuie să colaborăm cu statele membre pentru a asigura incluziunea și egalitatea socială, să promovăm cu fermitate valorile comune care stau la baza Uniunii Europene; o Europă durabilă: trebuie să facem eforturi de combatere a schimbărilor climatice, să valorificăm la maximum potențialul uniunii energetice; o Europă influentă: trebuie să avem în vedere dezvoltarea de relații solide cu țările din imediata vecinătate.

Participanții, consilieri și personalități locale printre care și domnul Stroe Ion, autor și cunoscut promotor al tradițiilor locale românești, alături de membrii activi ai Asociației Clubul Pensionarilor din comuna Vlădești și-au exprimat părerile cu privire la diferite norme europene, dar au vorbit și despre necesitatea măririi subvențiilor în agricultură, relocarea, prin diferite inițiative locale, a pământului nemuncit de unii proprietari, asigurarea siguranței localnicilor și îmbunătățirea turismului prin directive clare.

Gazdele noastre au fost doamna Steluța Jugănaru, bibliotecar la Biblioteca Comunală Vlădești și domnul Daniel Miriță, președintele Asociației Clubul Pensionarilor din Vlădești, cărora le suntem recunoscători pentru susținerea inițiativei Centrului Europe Direct Argeș de a organiza acest eveniment în Vlădești.

Agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024 reprezintă ocazia potrivită pentru a aborda provocările și oportunitățile cu care se confruntă Europa în prezent. Modul în care le explicăm și în care comunicăm cu cetățenii europeni vor fi premise esențiale ale unei Uniuni mai unite, mai puternice și mai democratice.