Seminarul Evidence-based approach in Erasmus+. Methodological aspectsSeminarul va aborda aspecte metodologice practice privind evaluarea politicilor publice din domeniul educației.

Informații detaliate cu privire la seminar (scop, obiective, profilul participantului) se găsesc la adresa de mai jos:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/evidence-based-approach-in-erasmus-methodological-aspects.8124/
Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil înregistrarea pe site-ul SALTO-Youth) la adresa:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/8765/application/

Profilul participantului:
– reprezintă o organizaţie/instituție activă în domeniul cercetării/politicilor publice;
– este motivat să dezvolte un viitor proiect Erasmus+, fiind obligatorie depunerea unui proiect Erasmus+ la unul din termenele din 2020;
– are acordul organizaţiei/instituţiei pentru angajarea într-un parteneriat în numele acesteia;
– deţine cunoştinte avansate de limba engleză (scris, vorbit).

Criterii de selecție:
– capacitate de multiplicare, informare și formare;
– motivație și așteptări personale;
– intenţia de a dezvolta un proiect Erasmus+;
– distribuție geografică;
– abilități lingvistice:
– nu a mai beneficiat de o mobilitate TCA în perioada 1 ianuarie 2018- prezent.

Data limită pentru înscriere este: 12 august 2019.

Rezultatele selecţiei vor fi comunicate tuturor candidaţilor de către Agenţia Naţională din Polonia.

Mai multe detalii: https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1487