Skills forecast – trends and challenges to 2030Această publicație realizată de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale conține informații cu privire la competențele dobândite care sunt necesare pe piața muncii în Europa, dar și despre tendințele viitoare.

Prezentul raport prezintă rezultatele și concluziile celei mai recente actualizări a proiecțiilor împreună cu analiza privind conținutul sarcinilor din domeniul ocupării forței de muncă, utilizând abordarea monitorizării locurilor de muncă.
Populația mai în vârstă care vrea să intre pe piața muncii este în creștere, dar există o mare varietate în funcție de țară.
La nivel agregat, populația de vârstă activă este așteptată să crească cu 3,7% între 2016 și 2030, în timp ce forța de muncă crește cu 1%. La nivelul fiecărei țări, se estimează că Islanda, Irlanda, Luxemburg, Norvegia și Elveția vor înregistra o creștere a populației în vârstă de muncă și a ofertei de forță de muncă, în timp ce Bulgaria, Letonia și Lituania vor suferi scăderi accentuate.
Există un interes și îngrijorare considerabile în multe țări în ceea ce privește posibilele dezechilibre și neconcordanțe între cererea și suplinirea competențelor.
În timp ce problema supracalificării tinerilor absolvenți poate fi rezolvată pe termen lung, pe măsură ce efectele crizei se relaxează, perspectivele imediate se referă la o calificare superioară a multor persoane angajate atât în ​​profesii de înaltă calitate, cât și în cele cu nivel scăzut de calificare.
În ansamblu, există indicii că oferta persoanelor cu calificări de nivel superior poate crește mai rapid decât cererea și cele cu niveluri scăzute sau de nivel inferior.

Despre aceste subiecte găsiți în publicația: Skills forecast/ Cedefop, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.