Newsroom

Noua agendă privind consumatorii

Noua agendă privind consumatorii

Comisia Europeană a lansat Noua agendă privind consumatorii, menită să le permită consumatorilor europeni să joace un rol activ în cadrul tranziției verzi și al celei digitale. Agenda abordează, de asemenea, modul în care se poate spori protecția și reziliența consumatorilor în cursul și în urma pandemiei de COVID-19, care a creat probleme semnificative ce afectează … Continued

O pregătire și un răspuns în caz de criză mai puternice pentru Europa

O pregătire și un răspuns în caz de criză mai puternice pentru Europa

Comisia Europeană prezintă o serie de propuneri pentru consolidarea cadrului de securitate sanitară al UE și pentru consolidarea pregătirii pentru situații de criză și a rolului de răspuns al principalelor agenții ale UE. Pentru a intensifica lupta împotriva pandemiei de COVID-19 și pentru a face față urgențelor sanitare viitoare este necesară o mai bună coordonare la nivelul … Continued

Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027

Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027

Comisia a prezentat Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027. Planul de acțiune promovează incluziunea pentru toți, recunoscând contribuția importantă a migranţilor. La baza acestui plan stă principiul potrivit căruia integrarea incluzivă necesită eforturi atât din partea individului, cât și din partea comunității-gazdă. Planul stabilește noi acțiuni care valorifică realizările planului de acțiune … Continued

Monitorul anual al educației și formării: Raportul pentru România

Monitorul anual al educației și formării: Raportul pentru România

Comisia Europeană a publicat  Monitorul anual al educației și formării. Monitorul analizează cum evoluează educația și formarea în UE și în statele sale membre. În ceea ce privește România:  -s-au depus unele eforturi pentru îmbunătățirea calității educației și a îngrijirii preșcolarilor și pentru consolidarea formării inițiale a cadrelor didactice. -în pofida mai multor inițiative, este … Continued

Comisia aprobă o schemă de ajutor în valoare de 150 de milioane de euro prezentată de România pentru sprijinirea investițiilor în sistemele de încălzire centralizată bazate pe surse regenerabile de energie

Comisia aprobă o schemă de ajutor în valoare de 150 de milioane de euro prezentată de România pentru sprijinirea investițiilor în sistemele de încălzire centralizată bazate pe surse regenerabile de energie

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă de ajutor prezentată de România, menită să sprijine construirea și/sau modernizarea sistemelor sale de încălzire centralizată, astfel încât acestea să se bazeze exclusiv pe surse regenerabile de energie (SRE). România a notificat Comisiei intenția sa de a oferi sprijin public în … Continued