Social Dialogue. Social Europe guide, volume 2Volumul II din această serie oferă cititorilor o imagine de ansamblu asupra istoriei, lucrărilor și realizărilor dialogului social la nivelul Uniunii Europene. Negocieri, consultări și schimburi de informații între organizațiile reprezentative ale angajatorilor și lucrătorilor (partenerii sociali) și autoritățile publice sunt un element esențial al modelului social european și joacă un rol important în definirea și punerea în aplicare a economiei Uniunii Europene, ocuparea forței de muncă și politica socială.

De asemenea, acest material informativ analizează modul în care dialogul social a evoluat la nivel de state membre individuale ca răspuns la criza economică.

Această publicație este tehnoredactată în următoarele limbi: engleză, franceză și germană.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012