Employment Policy. Social Europe guide, Volume 1Această publicație bi-anuală are scopul de a oferi unui public interesat o imagine de ansamblu asupra domeniilor specifice politicilor Uniunii Europene în domeniul ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și incluziunii. Ea ilustrează problemele și provocările cheie, explică acțiunile de politică și instrumente la nivelul Uniunii Europene și oferă exemple de bune practici din statele membre ale UE.

Acest prim volum se concentrează pe cele mai mari provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană în domeniul ocupării forței de muncă. În special, acest material informativ descrie acțiunile UE de combatere a șomajului, dezvoltarea de noi abilități și creare de noi locuri de muncă. Aceasta explică, de asemenea, rolul politicii ocupării forței de muncă, în contextul Strategiei Europa 2020 și guvernanța economică europeană.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011