Propunerea Comisiei Europene privind cadrul financiar multianual 2014-2020Acest ghid vorbește despre Cadrul financiar multianual care reprezintă un mecanism menit să asigure previzibilitatea cheltuielilor Uniunii Europene și, în același timp, respectarea unei discipline bugetare stricte. Cadrul financiar multianual definește sumele maxime (”plafoanele”) pentru fiecare domeniu de cheltuieli majore (”rubrică”) din bugetul Uniunii. În acest context, în fiecare an, Parlamentul European și Consiliul, care reprezintă ”autoritatea bugetară” a Uniunii, trebuie să stabilească de comun acord bugetul pentru anul următor.

În această broșură, regăsim noutăți în materie de cercetare și inovare, agricultură și mediu, justiție, sănătate și securitate, precum și noutăți privind administrația Uniunii Europene.

Cadrul Financiar Multianual stabilește prioritățile politice pentru anii următori și reprezintă, prin urmare, atât un cadru politic, cât și unul bugetar.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2011