How the European Union worksAceastă broșură este o parte dintr-o serie de publicații care explică ceea ce face Uniunea Europeană în diferite domenii de politică, în ce este implicată și care sunt rezultatele.

Sunt abordate deciziile comune la nivelul instituțiilor, cum ar fi Parlamentul European, care este ales de către cetățenii UE și Consiliul European, care reprezintă atât guvernele naționale. Ei decid pe baza propunerilor din partea Comisiei Europene, care reprezintă interesele Uniunii Europene ca întreg.

Publicația prezintă răspunsurile în limbaj clar și simplu despre cum funcționează instituțiile. Aceasta oferă, de asemenea, o scurtă prezentare a agențiilor și a altor organisme care sunt implicate în activitatea Uniunii Europene. Scopul este de a vă oferi un ghid util pentru procesul decizional al UE.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012