European Territorial CooperationAceastă publicație vă va oferi o perspectivă asupra modului în care funcționează cooperarea, inclusiv grupările europene de cooperare teritorială și strategiile macroregionale ale UE, și ce viitor poate deține.

Materialul informativ vă aduce povești despre oameni din toată Europa care au beneficiat de cooperare sau sunt cumva conectați la cooperare teritorială. Cooperarea europeană este esențială pentru construirea unui spațiu european comun, precum și o piatră de temelie a integrării europene. Ea are o reală valoare adăugată europeană: se asigură că frontierele nu sunt bariere; îi aduce mai aproape pe europeni, ajută la rezolvarea problemelor comune, facilitează schimbul de idei și încurajează lucrul strategic spre obiective comune.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011