The EU in the world 2013. A statistical portraitAceastă publicație oferă un portret statistic al Uniunii Europene şi o gamă largă de indicatori pentru statele membre ale Uniunii Europene.

Materialul tratează următoarele domenii: economie şi finanțe, populație, sănătate, educație şi formare profesională, piața forței de muncă, condiții de viață şi protecție socială, industrie, comerț şi servicii, turism şi societate informațională, agricultură, silvicultură şi pescuit, comerț internațional, transport, mediu, energie, ştiință, precum şi tehnologie.

Publicația completează informațiile găsite în Europa, în cifre, prin intermediul Oficiului Statistic al Comunităţilor Europene, Eurostat, care elaborează la intervale regulate analize şi previziuni statistice privind activitatea şi evoluţiile din spaţiul comunitar.

De asemenea, Eurostat oferă un punct de plecare pentru cei care doresc să exploreze o gamă largă de date la nivel european care să permită comparaţii între ţări şi regiuni.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012