Mediul pentru europeniAceastă revistă, publicată trimestrial de către Direcția Generală de Mediu a Comisiei Europene, conține importante informații cu privire la politica de mediu a Uniunii Europene.

În cuprinsul broșurii regăsim subiecte precum: pași către o economie cu o gestionare eficientă a apei, demonstrarea beneficiilor eco-inovării, inițiative care au fost luate la nivel mondial pentru combaterea deșertificării, combaterea degradării terenurilor, precum și informații despre proiectul LIFE+.

Uniunea Europeană aplică unele dintre cele mai avansate standarde de protecţie a mediului din lume, elaborate de-a lungul anilor. Principalele priorităţi ale momentului actual sunt protejarea speciilor pe cale de dispariţie şi a habitatelor şi utilizarea cât mai eficientă a resurselor naturale.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2011