Erasmus pentru tineri antreprenori – JuniorErasmus pentru tineri antreprenori – Junior are ca scop selectarea organizațiilor intermediare care să implementeze programul Erasmus pentru tineri antreprenori la nivel local. Acestea vor fi responsabile de recrutarea și punerea în legătură a antreprenorilor cu antreprenorii gazdă și îi vor ajuta pe aceștia să beneficieze de program.

Cine poate candida?

Entitățile juridice (organisme publice sau private) stabilite în:

Componența consorțiului

Un minim de 5 până la maxim 8 candidați, care respectă următoarele condiții:

  • din cel puțin 4 țări eligibile diferite
  • maximum 2 candidați pot fi din aceeași țară
  • cel puțin 2 ani de experiență în punerea în aplicare a programului EYE.

Activități

  • Furnizarea de formare la locul de muncă pentru noii antreprenori din țările participante la SMP
  • Promovarea schimbului de experiență și de informații între antreprenori
  • Îmbunătățirea accesului pe piață și identificarea de potențiali parteneri pentru antreprenorii noi și cei stabiliți în alte țări participante.
  • Sprijinirea creării de rețele între antreprenorii din diferite țări participante
  • Promovarea creării de întreprinderi durabile, digitale și rezistente.

Durata și locația

Proiectele pot dura până la 36 de luni și pot avea loc în țările eligibile și în Canada, Singapore, Regatul Unit și SUA.

Finanțare

1.000.000 EUR per proiect.

Termen limită: 27 iunie 2024, ora 17:00 (ora CEST)

Mai multe informații aici.