Comisia publică raportul Schengen, stabilind noi priorități pentru anul următorComisia a prezentat în data de 16 aprilie 2024 un raport privind starea spațiului Schengen în anul care a trecut și stabilește prioritățile pentru anul următor.

Raportul din 2024 privind starea spațiului Schengen prezintă realizările, provocările și evoluțiile din spațiul Schengen în decursul ultimului ciclu 2023-2024. Raportul arată că normele Schengen sunt bine aplicate, deși există unele lacune în materie de implementare; de exemplu: un cadru legislativ consolidat, fiind necesare eforturi pentru punerea în aplicare a noilor măsuri, inclusiv a cooperării polițienești, pentru a elimina treptat controalele de lungă durată la frontierele interne; un cadru de guvernanță Schengen integrat, pentru care Comisia va continua să lucreze în vederea unei analize mai complete a datelor, în strânsă cooperare cu agențiile UE și cu statele membre, și măsuri istorice pentru completarea spațiului Schengen cu Bulgaria și cu România, începând cu eliminarea controalelor la frontierele aeriene și maritime de la 31 martie 2024. Pentru eliminarea controalelor la frontierele interne terestre cu Bulgaria și cu România este necesară o decizie suplimentară a Consiliului.

Detalii în comunicatul de presă.