Stagii la Comisia EuropeanăComisia organizează de două ori pe an stagii de formare care durează 5 luni, pentru absolvenţi de studii universitare.

Nu sunt excluși cei care, în cadrul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii – au obţinut recent o diplomă universitară şi sunt la începutul unei noi cariere profesionale. Perioadele de stagiu încep pe 1 martie şi 1 octombrie, în fiecare an.

Obiectivul vizat este de a permite stagiarilor:

 • să cunoască funcţionarea departamentelor Comisiei Europene;
 • să dobândească experienţă personală prin intermediul contactelor ce se stabilesc la locul de muncă;
 • să-şi extindă şi să-şi pună în practică cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi, în special, în domeniile lor de competenţă.

Programul de stagii se adresează absolvenților de studii superioare, din întreaga lume, care:

 • au o diplomă pentru cel puțin 3 ani de studiu (minimum licență);
 • cunosc foarte bine engleză sau franceză sau germană (nivel C1/C2 conform Cadrului european comun de referință pentru limbi străine);
 • cunosc foarte bine altă limbă oficială a UE (cerința se adresează cetățenilor din țările UE).

Pentru a putea candida trebuie:

 • să fie cetățeni ai UE;
 • să fi încheiat primul ciclu de învăţământ superior şi să fi obţinut o diplomă sau echivalentul ei până la termenul limită de înscriere;
 • să nu fi beneficiat de stagii de formare în cadrul altor instituţii sau organisme ale Uniunii Europene sau să fi lucrat pentru mai mult de șase săptămâni în orice instituție europeană sau organism european, agenție executivă, delegații ale Uniunii Europene sau pe lângă membri ai Parlamentului European.

Se poate acorda o alocație pentru stagiar. Aceasta este de aproximativ 1.252,68 euro/lună. Se decontează cheltuielile de călătorie, precum și asigurarea de sănătate și accidente.

Stagiarii cu dizabilităţi pot primi un supliment la alocație.

Pentru depunerea candidaturii trebuie:

 • Să completezi şi să trimiţi online formularul de înscriere;
 • Să trimiţi dosarul de candidatură, de preferat prin poștă cu confirmare de primire, înainte de termenul limită pentru înscriere.

Cei care au mai efectuat anterior un stagiu de formare la locul de muncă mai lung de 6 săptămâni sau au avut un plasament de muncă (plătit sau neplătit) în oricare dintre instituțiile sau organismele UE sunt excluși din procesul de selecție.

Termen limită: 15 martie 2024 (perioada de stagiu 1 octombrie 2024 – 28 februarie 2025).

Mai multe informații: https://traineeships.ec.europa.eu/