Stagii de practică la Comitetul Economic şi Social EuropeanComitetul Economic şi Social European (CESE) este o instituţie consultativă ce oferă partenerilor economici şi sociali ai Europei (de ex. angajatori, sindicate, reprezentanţi ai întreprinderilor mici şi mijlocii, asociaţii de fermieri, consumatori etc.) şansa de a-şi exprima părerile formale legate de politicile UE.

De două ori pe an, CESE organizează stagii de practică pe perioadă lungă (5 luni) şi scurtă (între 1 lună şi 3 luni).

Obiectivele principale ale stagiului de practică sunt următoarele:

  • să ajute stagiarul să pună în practică cunoştinţele acumulate pe durata studiilor sau la locul de muncă;
  • să furnizeze stagiarului cunoştinţe practice despre modul în care funcţionează diferitele departamente ale Comitetului Economic şi Social European;
  • să dea posibilitatea stagiarilor de a dobândi experienţă prin intermediul contactelor stabilite în cadrul activităţii zilnice.

Tipuri de stagii oferite de CESE:

I. Stagii de practică de lungă durată

Candidaţii sunt absolvenţi de facultate. Candidații trebuie să cunoască foarte bine una dintre limbile UE, să aibă un nivel satisfăcător de cunoaștere al unei alte limbi UE, care trebuie să fie engleză sau franceză.

Stagiile de practică de lungă durată durează 5 luni şi se organizează de două ori pe an: în perioada 16 februarie – 15 iulie (stagiul de practică de primăvară) şi în perioada 16 septembrie – 15 februarie (stagiul de practică de toamnă).

Stagiarii primesc un grant lunar de 1.363,26 euro. Stagiarii care sunt deja plătiţi, nu vor primi nicio contribuţie financiară.

Perioadele de depunere a cererilor:

  • 1 iulie – 30 septembrie (stagiu de primăvară februarie-iulie)
  • 3 ianuarie – 31 martie (stagiu de toamnă, septembrie-februarie)

Formularele de cerere și mai multe informații pot fi obținute aici.

II. Stagii de practică de scurtă durată

Aceste stagii au loc în orice perioadă a anului, cu excepția lunilor iulie și august, și durează una sau trei luni.

Candidații trebuie să fie studenți care studiază la o universitate sau la o instituție de învățământ superior și pentru care un astfel de stagiu este obligatoriu pentru a-și finaliza studiile.

Candidații au o cunoaștere temeinică a unei limbi UE și o cunoaștere satisfăcătoare a unei alte limbi UE, dintre care una trebuie să fie engleza sau franceza. Stagiarii primesc o subvenție lunară care corespunde la 50% din suma lunară acordată stagiarilor pe termen lung.