Stagii la Curtea Europeană de ConturiCurtea de Conturi Europeană este un loc ideal pentru un stagiu. Veți avea șansa de a lucra în mod susținut pe subiecte care contează cu adevărat și veți rămâne cu satisfacția că aportul dumneavoastră a contribuit la schimbări pozitive în viața a milioane de persoane.

Vă va fi atribuit un responsabil de stagiu, care se va ocupa de integrarea dumneavoastră în echipă și de monitorizarea sarcinilor de lucru. Încă de la început, veți asista o echipă de auditori profesioniști, fie în activități vizând analiza impactului politicilor UE și formularea de recomandări de îmbunătățire, fie în activități de verificare a regularității operațiunilor subiacente conturilor UE.

Curtea propune 3 sesiuni de stagiu:

  • de la 1 martie la 31 iulie a aceluiași an;
  • de la 1 mai la 30 septembrie a aceluiași an;
  • de la 1 octombrie a unui an calendaristic la 28 (29) februarie a anului următor.

În cadrul acestor trei sesiuni, un stagiu poate dura între trei și cinci luni.

Pe durata stagiului, veți primi o indemnizație de 1 500 de euro pe lună.

Pot fi admiși la stagii candidații care:

  • sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene;
  • au absolvit cel puțin patru semestre de studii universitare într-un domeniu relevant pentru activitatea Curții;
  • stăpânesc foarte bine o limbă oficială a UE și cunosc la un nivel satisfăcător o a doua limbă oficială a UE.

Unul dintre obiectivele programului nostru de stagii este de a permite unui număr cât mai mare de persoane să dobândească experiență lucrând în cadrul administrației UE. Prin urmare, dacă ați lucrat deja pentru o instituție sau agenție a UE, indiferent în ce rol, sau dacă ați lucrat ca asistent al unui deputat în Parlamentul European, nu puteți solicita un stagiu la Curte. De asemenea, nu vă puteți depune candidatura în cazul în care ați efectuat deja un stagiu într-o altă instituție a UE. Pentru mai multe detalii, vă invităm să consultați normele Curții de Conturi Europene în materie de stagii.

Termen limită: 1 februarie și 1 aprilie 2024.

Mai multe informații aici: https://www.eca.europa.eu/ro/traineeships