Calea de tranziție pentru turismLa 10 martie 2020, Comisia a adoptat o nouă strategie industrială. Scopul era să se ajute industria UE să impulsioneze transformarea verde și transformarea digitală și să se stimuleze competitivitatea la nivel mondial și autonomia strategică deschisă a UE1. Ținând cont de experiența pandemiei de COVID-19, actualizarea strategiei industriale a UE2 a evidențiat necesitatea de a se accelera și mai mult tranziția verde și tranziția digitală și de a se spori reziliența ecosistemelor industriale ale UE. În acest scop, Comisia a propus lansarea unor căi de tranziție create în comun cu părțile interesate, ca proces esențial derulat în colaborare pentru a contribui la transformarea ecosistemelor industriale. Întrucât a fost cel mai grav afectat de pandemie și se confruntă cu provocări majore pentru realizarea dublei tranziții, ecosistemul turistic a fost primul ecosistem industrial în care a fost lansat un proces de creare în comun pentru dezvoltarea unei căi de tranziție.

Scopul prezentului raport este de a descrie măsurile și realizările necesare pentru accelerarea tranziției verzi și a tranziției digitale și pentru sporirea rezilienței ecosistemului turistic. Obiectivul este de a încuraja și de a invita toate grupurile și toate părțile interesate din ecosistemul turistic să se implice și să joace un rol în inițiativă.

Activitatea de pregătire a căii s-a bazat pe o abordare de colaborare, care a implicat toate grupurile de părți interesate. Acțiunile viitoare ar trebui să se sprijine de asemenea pe o colaborare activă și productivă similară.

În prezentul raport sunt propuse domeniile în care părțile interesate ar trebui să ia măsuri, adesea în colaborare, în vederea accelerării dublei tranziții și în vederea promovării unei mai mari reziliențe în ecosistemul turistic. Măsurile ar trebui să producă efecte pozitive pentru părțile interesate și să aducă beneficii întregului ecosistem turistic.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cititorilor un exemplar al acestui material informativ, în limba română.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2022.