Sănătatea publicăSănătatea cetățenilor este o prioritate majoră pentru Uniunea Europeană.

Politica de sănătate a UE completează politicile statelor membre pentru a se asigura că toți cei care trăiesc în UE sunt protejați de amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății și au acces la asistență medicală de calitate.

Politica de sănătate a UE se concentrează pe abordarea amenințărilor grave la adresa sănătății la nivelul întregii UE, prevenirea bolilor și asigurarea unei șanse egale pentru o stare bună de sănătate și o asistență medicală de calitate pentru toți. O populație sănătoasă este favorabilă, de asemenea, pentru economie, prin urmare, ambiția UE este de a asigura accesibilitatea, eficacitatea și reziliența sistemelor de sănătate din UE.

Principalul instrument pentru punerea în aplicare a politicilor UE în materie de sănătate este cel de al treilea program al UE în domeniul sănătății. Bugetul său  finanțează proiecte de cooperare la nivelul UE și acțiuni comune ale autorităților naționale din domeniul sănătății și sprijină organismele neguvernamentale și cooperarea cu organizațiile internaționale. În plus, programul Orizont 2020 investește în cercetare și inovare în materie de sănătate, în timp ce Mecanismul pentru interconectarea Europei, fondurile structurale ale UE și Planul de investiții pentru Europa investesc în infrastructura de sănătate și în digitizarea asistenței medicale.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate îi ajută pe călători să beneficieze de tratament dacă se îmbolnăvesc în timp ce vizitează o altă țară a UE, în timp ce dreptul UE privind asistența medicală transfrontalieră stabilește drepturile cetățenilor atunci când trec frontierele pentru asistență planificată.

Prin intermediul rețelelor europene de referință, pacienții cu boli rare sau complexe beneficiază de cea mai bună expertiză din întreaga Europă fără măcar a-și părăsi țara de origine.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cititorilor un exemplar al acestei fișe informative, în limba română.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2020.