Educație și formare profesională – competențe pentru prezent și viitorAceastă broșură rezumă viziunea cuprinzătoare a UE pentru viitorul EFP și activitatea pe care UE o desfășoară împreună cu statele membre pentru a realiza această viziune.

Broșura analizează importanța reformelor în domeniul EFP la nivel național și principiile-cheie ale acestor reforme și prezintă inițiativele cheie care deschid drumurile la nivelul UE.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cititorilor un exemplar al acestei publicații, în limba română.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2022