Program de stagii la Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)Programul de stagii la Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) permite stagiarilor să-şi dezvolte abilităţile, să dobândească experienţă şi astfel să-şi mărească şansele de a găsi un loc de muncă, dar şi de a trăi o experienţă interculturală.

OSCE oferă un număr limitat de locuri pentru stagiari, în funcție de nevoile și de facilitățile diferitelor departamente. De regulă, stagiile au o durată cuprinsă între două şi şase luni şi se desfăşoară pe tot parcursul anului.

Stagiile OSCE nu sunt plătite. Cu toate acestea, candidații selectați care nu sunt rezidenți în țările unde se găsește postul disponibil pot avea dreptul la o compensație parțială pentru costurile de subzistență.

Stagiarii pot asista şi sprijini activitatea următoarelor birouri din OSCE:

– Birourile Secretariatului General OSCE, Viena;

– Biroul Reprezentantului OSCE pentru Libertatea Presei;

– Înaltul Comisariat al Minorităţilor Naţionale, Haga;

– OSCE Presence în Albania;

– Misiunea OSCE în Bosnia și Herțegovina;

– Misiunea OSCE în Kosovo;

– Misiunea OSCE la Skopje;

– Misiunea OSCE în Moldova;

– Misiunea OSCE în Serbia;

– Coordonator de proiect al OSCE în Ucraina;

– Centrul OSCE de la Bishkek;

– Biroul OSCE de la Dushanbe.

Instituțiile și misiunile pe teren care nu sunt enumerate mai sus nu primesc pentru moment candidaturi pentru stagii.

Cine poate candida

-Studenți aflați în ultimul an universitar (universitate sau altă instituție acreditată) al studiilor de licență, master sau doctorat; sau care au absolvit recent studii de licență, master sau doctorat, de exemplu, doi ani de la absolvire;

-Să fie capabili să se adapteze într-un mediu de lucru internațional, multicultural;

-Limita superioară de vârsta pentru candidați este de 30 de ani. Candidații trebuie să cunoască bine limba engleză atât oral cât și scris și să aibă competențe digitale.

– Pe lângă aceste cerințe minime, unele misiuni pe teren pot necesita cunoașterea limbii ruse sau cerințe suplimentare, care vor fi prezentate în anunțul postului disponibil.

Cum poți candida

Candidaturile trebuie depuse pe baza unei notificări de posturi vacante specifice instituției sau misiunii de teren unde solicitantul dorește să lucreze, completând formularul de cerere online, redactând un scurt eseu de motivație în câmpul „Cover Letter” pe care îl trimite online.

Posturile vacante sunt publicate periodic aici.