Materiale de informare

Legislaţie comunitară privind proprietatea intelectuală

Culegerea de legislaţie europeană reuneşte dispoziţiile speciale privind cooperarea judiciară în materie civilă, comercială şi de dreptul familiei din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi dispoziţiile speciale privind cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală din Tratatul de instituire a Uniunii Europene. De asemenea, sunt selectate, în ordine cronologică, acte legislative relevante privind aceste … Continued

Integrarea României în structurile Uniunii Monetare Europene

Lucrarea reprezintă o contribuţie valoroasă în plan teoretic şi metodologic, cu referire la analiza complexă atât a noţiunilor de drept incidente în vederea adoptării monedei unice europene, cât şi a conceptelor de ordin economic şi monetar. Tema abordată are un caracter complex: unul interdisciplinar in care sunt utilizate numeroase cunoştinţe de drept european, drept financiar, … Continued

Procesul decizional în Uniunea Europeană

Lucrarea prezină o viziune riguroasă şi profundă asupra fenomenului atât de complex al integrării europene cu accent de această dată pe sistemul său decizional. Ea reprezină şi o aplicare a experienţei dobândite în serviciul diplomatic român, anii investiţi pe relaţia România-UE contribuind la un alt tip de expertiză, înţelegere şi prezentare a proceselor decizionale din … Continued