Materiale de informare

Sănătatea publică

Sănătatea publică

Sănătatea cetățenilor este o prioritate majoră pentru Uniunea Europeană. Politica de sănătate a UE completează politicile statelor membre pentru a se asigura că toți cei care trăiesc în UE sunt protejați de amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății și au acces la asistență medicală de calitate. Politica de sănătate a UE se concentrează pe abordarea … Continued

Educație și formare profesională – competențe pentru prezent și viitor

Educație și formare profesională – competențe pentru prezent și viitor

Această broșură rezumă viziunea cuprinzătoare a UE pentru viitorul EFP și activitatea pe care UE o desfășoară împreună cu statele membre pentru a realiza această viziune. Broșura analizează importanța reformelor în domeniul EFP la nivel național și principiile-cheie ale acestor reforme și prezintă inițiativele cheie care deschid drumurile la nivelul UE. Centrul Europe Direct Argeș … Continued

Ansamblu de instrumente educaționale pentru a ajuta la combaterea stereotipurilor de gen în școala primară

Ansamblu de instrumente educaționale pentru a ajuta la combaterea stereotipurilor de gen în școala primară

Acest ansamblu de instrumente a fost elaborat pentru cadrele didactice din învățământul primar și pentru tinerii cursanți din învățământul primar (6-7 ani). Acesta își propune să sprijine cadrele didactice să organizeze discuții în clasă pentru a aborda în mod eficient stereotipurile de gen, pe baza exemplului sectorului transporturilor. Pe lângă cadrele didactice din învățământul primar, … Continued

Educație și formare profesională – o abordare orientată spre viitor

Educație și formare profesională – o abordare orientată spre viitor

  Educația și formarea profesională (EFP) este un element esențial al învățării pe tot parcursul vieții, care îi înzestrează pe oameni cu cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare pentru anumite ocupații pe piața forței de muncă, precum și pentru a reuși în viață. Ea reprezintă aproximativ jumătate din cursanții din cadrul învățământului secundar superior din UE … Continued

Patruzeci de personaje celebre de la A la Z

Patruzeci de personaje celebre de la A la Z

Această fișă descriptivă oferă informații relevante despre patruzeci de personaje celebre din Europa, mari artiști, compozitori, animatori, inventatori, savanți și sportivi. Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția celor interesați mai multe exemplare ale acestui material informativ, în limba română. Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.