Materiale de informare

Active ageing and solidarity between generations. A statistical portrait of the European Union

Anul 2012 a fost desemnat de către Comisia Europeană ca fiind Anul European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii. Materialul informativ prezintă date statistice referitoare la îmbătrânirea activă precum: demografie, preocupare faţă de sănătate, pensii sau învăţarea la adulţi. Cartea tratează subiecte despre persoanele în vârstă şi piaţa muncii, tranziţia de la muncă … Continued

An Agenda for the modernisations of Europe’s higher education systems. Supporting growth and jobs

Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual 2014-2020 sprijină Strategia Europa 2020, cu o creştere semnificativă în bugetul alocat pentru investiţiile în educaţie, cercetare şi inovare. Educațía din învățământul superior joacă un rol crucial în progresul individual şi social, precum şi în asigurarea capitalului uman de calificare, motivând cetăţenii că Europa are nevoie de crearea unor … Continued

Piața dumneavoastră unică?

O piață unică puternică și de succes ar trebui să creeze locuri de muncă și să abordeze aspecte legate de protecția socială și a mediului. Această broșură conține informații importante despre subiecte precum: încurajarea și protejarea creativității, soluționarea problemelor în ceea ce privește achizițiile transfrontaliere online, combaterea contrafacerii și a pirateriei, promovarea unei economii mai … Continued

UE în format de buzunar

O broşură despre Uniunea Europeană destinată tinerilor liceeni, aceasta ilustrează localizarea pe harta Europei a fiecărui stat membru și cuprinde o serie de informaţii cu privire la fiecare țară din Uniunea Europeană: populaţie, capitală, limbă, monedă, indicativul telefonic şi multe alte informaţii despre instituțiile europene. Veți putea completa și dumneavoastră aceste informații pe măsură ce … Continued