Materiale de informare

Împreună pentru prevenirea riscurilor – Locuri de muncă sigure și sănătoase

În fiecare an, peste 5 500 de persoane își pierd viața în UE din cauza unor accidente de muncă sau din cauza unei boli profesionale, potrivit Eurostat. Sănătatea și securitatea în muncă reprezintă un avantaj pentru întreprinderi, pentru lucrători și pentru întreaga societate. Este foarte important să se conștientizeze riscurile de la locul de muncă. … Continued

PROGRESS în acţiune: Programul UE pentru ocuparea forţei de muncă și solidaritate socială (2007-2013)

Progress (2007-2013) este programul Uniunii Europene pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială, instituit în scopul furnizării de susţinere financiară pentru a contribui la punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020. Această publicaţie rezumă obiectivele pe termen lung şi pe termen scurt ale programului şi oferă mai multe exemple privind modul în care programul … Continued

Manual de drept european privind nediscriminarea

Dreptul european privind nediscriminarea, aşa cum a fost constituit, prin directivele Uniunii Europene privind nediscriminarea şi prin articolul 14 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi prin Protocolul nr. 12 la respectiva convenţie (CEDO), interzice discriminarea într-o serie de contexte şi pentru o gamă largă de criterii. Prezentul manual analizează … Continued

Sistemul de informare al pieței interne (IMI) și Directiva privind serviciile

Prezentul ghid de utilizare descrie metode adecvate de cooperare cu autoritățile competente din alte state membre și subliniază aspectele esențiale pentru a asigura funcționarea în practică a asistenței reciproce în temeiul Directivei privind serviciile. Scopul ghidului este de a facilita utilizarea zilnică a „Aplicației IMI pentru Directiva privind serviciile”. El se concentrează pe schimbul de … Continued

Societăţile funcţionează mai eficient cu ajutorul limbilor străine. Limbile străine stimulează afacerile

Este imposibil să trăim şi să muncim împreună fără să ne înţelegem unii pe alţii. Într-o Uniune care încurajează diversitatea, o lingua franca nu va putea niciodată satisface toate nevoile de comunicare. Un procentaj semnificativ de IMM-uri europene pierd contracte în fiecare an datorită lacunelor lingvistice și  interculturale. Deși se pare că limba engleză își … Continued