Materiale de informare

How the European Union works

How the European Union works

Această broșură este o parte dintr-o serie de publicații care explică ceea ce face Uniunea Europeană în diferite domenii de politică, în ce este implicată și care sunt rezultatele. Sunt abordate deciziile comune la nivelul instituțiilor, cum ar fi Parlamentul European, care este ales de către cetățenii UE și Consiliul European, care reprezintă atât guvernele … Continued

European Territorial Cooperation

European Territorial Cooperation

Această publicație vă va oferi o perspectivă asupra modului în care funcționează cooperarea, inclusiv grupările europene de cooperare teritorială și strategiile macroregionale ale UE, și ce viitor poate deține. Materialul informativ vă aduce povești despre oameni din toată Europa care au beneficiat de cooperare sau sunt cumva conectați la cooperare teritorială. Cooperarea europeană este esențială … Continued

The EU in the world 2013. A statistical portrait

The EU in the world 2013. A statistical portrait

Această publicație oferă un portret statistic al Uniunii Europene şi o gamă largă de indicatori pentru statele membre ale Uniunii Europene. Materialul tratează următoarele domenii: economie şi finanțe, populație, sănătate, educație şi formare profesională, piața forței de muncă, condiții de viață şi protecție socială, industrie, comerț şi servicii, turism şi societate informațională, agricultură, silvicultură şi … Continued

20 Years of the European Single Market

20 Years of the European Single Market

Acum 20 de ani, la lansarea pieței unice, aceasta era deschisă unui număr de 345 de milioane de cetățeni din 12 țări ale Uniunii Europene. Astăzi, de piața unică beneficiază peste 500 de milioane de cetățeni din 27 de state membre ale UE. Pentru cetățeni, aceasta înseamnă mai multe posibilități de a alege, pentru companii, … Continued

Mediul pentru europeni

Mediul pentru europeni

Această revistă, publicată trimestrial de către Direcția Generală de Mediu a Comisiei Europene, conține importante informații cu privire la politica de mediu a Uniunii Europene. În cuprinsul broșurii regăsim subiecte precum: pași către o economie cu o gestionare eficientă a apei, demonstrarea beneficiilor eco-inovării, inițiative care au fost luate la nivel mondial pentru combaterea deșertificării, … Continued