Materiale de informare

Simplifying cohesion policy for 2014-2020

În octombrie 2011, Comisia Europeană a prezentat o propunere privind politica de coeziune 2014-2020. În prezent, propunerea reprezintă subiectul de negociere cu Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European în scopul de a facilita o lansare fără probleme a noilor programe. În vederea pregătirilor pentru următoarea perioadă, această broșură explică cum beneficiarii și autoritățile vor aduce … Continued

Social Dialogue. Social Europe guide, volume 2

Social Dialogue. Social Europe guide, volume 2

Volumul II din această serie oferă cititorilor o imagine de ansamblu asupra istoriei, lucrărilor și realizărilor dialogului social la nivelul Uniunii Europene. Negocieri, consultări și schimburi de informații între organizațiile reprezentative ale angajatorilor și lucrătorilor (partenerii sociali) și autoritățile publice sunt un element esențial al modelului social european și joacă un rol important în definirea … Continued

Employment Policy. Social Europe guide, Volume 1

Employment Policy. Social Europe guide, Volume 1

Această publicație bi-anuală are scopul de a oferi unui public interesat o imagine de ansamblu asupra domeniilor specifice politicilor Uniunii Europene în domeniul ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și incluziunii. Ea ilustrează problemele și provocările cheie, explică acțiunile de politică și instrumente la nivelul Uniunii Europene și oferă exemple de bune practici din statele … Continued

Eionet asigură conexiunea. Schimbul de informații privind mediul în Europa

Eionet asigură conexiunea. Schimbul de informații privind mediul în Europa

Rețeaua europeană de informare și observare pentru mediu (Eionet) are ca scop furnizarea unor date de actualitate, a căror calitate este garantată, a unor informații și păreri calificate în vederea evaluării situației mediului înconjurător din Europa și a presiunilor la care acesta este supus. Aceasta permite factorilor politici să ia deciziile corecte pentru protejarea mediului … Continued

Propunerea Comisiei Europene privind cadrul financiar multianual 2014-2020

Propunerea Comisiei Europene privind cadrul financiar multianual 2014-2020

Acest ghid vorbește despre Cadrul financiar multianual care reprezintă un mecanism menit să asigure previzibilitatea cheltuielilor Uniunii Europene și, în același timp, respectarea unei discipline bugetare stricte. Cadrul financiar multianual definește sumele maxime (”plafoanele”) pentru fiecare domeniu de cheltuieli majore (”rubrică”) din bugetul Uniunii. În acest context, în fiecare an, Parlamentul European și Consiliul, care … Continued