Materiale de informare

Raport general privind activitățile EUROPOL

Raport general privind activitățile EUROPOL

În prezent, activitățile rețelelor de crimă organizată au devenit, la nivel global, mai complexe, mai diverse și mai răspândite ca niciodată. Teroriștii se inspiră tot mai mult din evenimente care au loc departe de domiciliul lor și organizează conspirații transfrontaliere pentru a-și pregăti atacurile. Criminalitatea organizată facilitată de internet va continua să se dezvolte odată … Continued

Ombudsmanul European – prezentare generală

Ombudsmanul European investighează plângerile legate de administrația defectuoasă în cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii Europene. Orice cetățean european, rezident sau o întreprindere ori asociație dintr-un stat membru poate depune o plângere la Ombudsman. Această publicație a activității Ombudsmanului, conține cele mai importante realizări ale instituției pe anul 2012, precum și o prezentare a … Continued

Investiții în viitorul Europei

Investiții în viitorul Europei

Uniunea Europeană are nevoie de o politică de coeziune, care să poată realiza investițiile care vor ajuta regiunile să depășească criza, să reducă disparitățile și să contribuie la realizarea obiectivelor ambițioase prevăzute de strategia Europa 2020. Acest raport a fost adoptat în urma celor mai grave crize financiare și economice din istoria recentă și are … Continued

Ghid de redactare interinstituțional

Ghid de redactare interinstituțional

Acest ghid, rezultat în urma unei proceduri inițiate în 1993, este rodul unei lungi serii de negocieri la care participă activ toate instituțiile Uniunii Europene. Acesta are scopul de a servi drept instrument de referință pentru textele scrise ale tuturor instituțiilor, organelor și organismelor Uniunii Europene. Partea întâi reunește regulile de strictă aplicare în redactarea … Continued

The European Higher Education Area in 2012

The European Higher Education Area in 2012

Această publicație încearcă să contureze o imagine de ansamblu asupra a ceea ce reprezintă învăţământul centrat pe student, unul din principalele repere care jalonează reforma învăţământului superior european, cunoscută sub denumirea de Procesul Bologna și prezintă sintetic consecinţele unei asemenea abordări, ce direcţionează activitatea cadrelor didactice, a studenţilor şi a universităţii în ansamblu, în vederea … Continued