Materiale de informare

Securitatea la frontiere – O Europă mai sigură și mai deschisă

Securitatea la frontiere – O Europă mai sigură și mai deschisă

  Unul dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene este crearea unui spațiu fără frontiere interne, în care oamenii să se poată deplasa, trăi și lucra, având convingerea fermă că drepturile le sunt pe deplin respectate, iar securitatea le este garantată. În acest context, politicile din domeniul afacerilor interne joacă un rol esențial. Țările din spațiul … Continued

Raport anual privind politicile de dezvoltare și asistență externă a Uniunii Europene și punerea în aplicare a acestora în 2012

Raport anual privind politicile de dezvoltare și asistență externă a Uniunii Europene și punerea în aplicare a acestora în 2012

        Construirea unui viitor la scară mondială în spiritul responsabilității       Europa se află în centrul eforturilor mondiale de îmbunătățire a vieților prin intermediul ajutorului pentru dezvoltare. Uniunea Europeană în ansamblul său rămâne cel mai mare donator de asistență oficială pentru dezvoltare din lume, acordând în total 55,2 miliarde EUR în 2012.Uniunea Europeană a primit … Continued

Părinții fondatori ai Uniunii Europene

Părinții fondatori ai Uniunii Europene

În urmă cu peste jumătate de secol, un grup de lideri vizionari a inițiat crearea Uniunii Europene în care trăim astăzi. Fără energia și motivația lor, nu ne-am putea bucura de acest spațiu al păcii și stabilității despre care credem deseori că ni se cuvine de drept. Oameni cu preocupări diverse, de la luptători ai … Continued

Sănătate publică

Sănătate publică

Sănătatea cetățenilor este o prioritate fundamentală a Uniunii Europene. Politica în domeniul sănătății completează politicile naționale pentru a se asigura că toate persoanele care locuiesc în Uniune au acces la asistență medicală de calitate. Deși organizarea și administrarea îngrijirilor de sănătate intră în responsabilitatea fiecărui stat în parte, UE aduce valoare adăugată prin sprijinirea statelor … Continued

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

La baza Uniunii Europene se află conceptul de economie socială de piață. Ocuparea deplină a forței de muncă, progresul social, incluziunea și protecția socială, solidaritatea și coeziunea se numără printre obiectivele prioritare incluse în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Unul dintre obiectivele-cheie ale Strategiei Europa 2020 este integrarea pe piața muncii, până la sfârșitul acestui … Continued