Materiale de informare

Finanțarea din partea UE – Ghidul începătorului

Finanțarea din partea UE – Ghidul începătorului

Această broșură prezintă începătorilor gama largă a oportunităților de finanțare din partea UE aflate la dispoziția lor. Broșura vă oferă îndrumări de bază privind procedurile de depunere a cererilor și vă indică unde puteți găsi mai multe detalii. Aici figurează cele mai recente informații privind programele actuale ale UE pentru perioada financiară 2014-2020. Ghidul vizează … Continued

Manual de drept european în materie de azil, frontiere și imigrație

Manual de drept european în materie de azil, frontiere și imigrație

Manualul de față oferă o prezentare generală a legislației aplicabile în domeniul azilului, gestionării frontierelor și imigrației, prin corelare cu dispozițiile dreptului Uniunii Europene și ale Convenției europene a drepturilor omului. Manualul tratează situația străinilor pe care îi numește de obicei resortisanți ai țărilor terțe, deși această denumire distinctă nu este relevantă pentru Convenția anterior … Continued

Programul ”Justiție” al UE 2014-2020

Programul ”Justiție” al UE 2014-2020

Cooperarea în materie civilă și penală este esențială pentru realizarea unui adevărat spațiu european de justiție. Programul ”Justiție” al Uniunii Europene are în vedere stimularea recunoașterii și a încrederii reciproce între statele membre. În scopul atingerii acestui obiectiv, programul promovează cooperarea judiciară în materie civilă și penală și sprijină formarea judecătorilor și a altor practicieni … Continued

Mediul pentru europeni – O perspectivă globală: mediul internațional

Mediul pentru europeni – O perspectivă globală: mediul internațional

Raportul ”Mediul european – situația actuală și perspective 2015”, publicat recent de Agenția Europeană de Mediu (AEM), confirmă că politica în domeniul mediului a creat acest statut de lider prin asigurarea unei calități sporite a aerului și a apei, prin reducerea cantității de deșeuri depozitate și creșterea gradului de reciclare. ”Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul … Continued

Programul ”Drepturi, egalitate și cetățenie” al UE 2014-2020

Programul ”Drepturi, egalitate și cetățenie” al UE 2014-2020

În ultimii 50 de ani, Uniunea Europeană a instituit multe drepturi pentru locuitorii Europei, în domenii precum egalitatea, drepturile fundamentale și cetățenia europeană. Aceste drepturi trebuie să fie astăzi protejate și apărate. Acest pliant oferă o imagine de ansamblu asupra Programului UE ”Drepturi, egalitate și cetățenie”, care este gestionat de Direcția Generală Justiție (DG JUSTIȚIE) … Continued