Materiale de informare

Sprijinul acordat în scopul dezvoltării energiei din surse regenerabile în Africa de Est în cadrul Facilității ACP – UE pentru energie

Sprijinul acordat în scopul dezvoltării energiei din surse regenerabile în Africa de Est în cadrul Facilității ACP – UE pentru energie

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele unor audituri de conformitate sau ale unor audituri ale performanței care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. Curtea selectează și concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor sa fie maxim, luând în considerare riscurile existente la … Continued

Agricultura ecologică

Agricultura ecologică

Dacă sunteți fermier și doriți să aderați la sistemul ecologic al UE și să beneficiați de măsurile de sprijin prezentate în detaliu în această broșură trebuie să realizați conversia la agricultura ecologică și să fiți certificat ca producător de produse ecologice în conformitate cu normele prevăzute de Regulamentul (CE) NR. 834/2008 al Comisiei, care stabilește … Continued

Spațiul Schengen – Europa fără frontiere

Spațiul Schengen – Europa fără frontiere

O Europă fără frontiere interne aduce și beneficii economice importante, ceea ce arată că spațiul Schengen este o realitate palpabilă, apreciată și reușită, demonstrând importanța sa pentru viața noastră de zi cu zi și pentru societatea în care trăim. După cele două războaie mondiale devastatoare, au fost necesari mulți ani pentru eliminarea frontierelor, asigurarea securității … Continued

Zborul cocorilor

Zborul cocorilor

Natura 2000 este o rețea de oameni și de locuri care protejează cele mai prețioase habitate de plante și animale sălbatice din Europa. Cocorii folosesc unele dintre aceste locuri în timpul migrației, pentru a se odihni și a se hrăni. Așadar, în zilele noastre, mult mai multe păsări își încheie călătoria în siguranță. De asemenea, … Continued

Planeta noastră, viitorul nostru

Planeta noastră, viitorul nostru

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă omenirea în prezent. Planeta noastră trece prin niște schimbări climatice semnificative și accelerate, care au început cu peste un secol în urmă. Majoritatea oamenilor de știință sunt de acord că planeta se încălzește mai rapid ca oricând din cauza cantității uriașe de … Continued