Actiunile Marie Sklodowska-CurieAcţiunile Marie Sklodowska-Curie (MSCA) fac parte din pilonul Horizon 2020 denumit „Excelenţă în ştiinţă”, programul european pentru cercetare şi inovare şi sprijină dezvoltarea carierelor şi formarea cercetătorilor, concentrându-se pe deprinderile de inovare, în toate disciplinele ştiinţifice, prin mobilităţi globale şi cros-sectoriale.

Acţiunile Marie Sklodowska-Curie oferă sprijin financiar pentru toate etapele unei cariere în cercetare, de la candidaţi cu doctorat până la cercetători experimentaţi şi încurajează mobilitatea transnaţională, intersectorială şi multidisciplinară.

Obiectivul este să întărească, cantitativ şi calitativ, potenţialul uman domeniul cercetării şi tehnologiei în Europa, cu scopul de a:
– sprijini cercetătorii cu noi calităţi şi o gamă largă de competenţe;
– oferi locuri de muncă atractive pentru cercetători;

– anula bariera reală sau de percepţie între domeniul academic şi alte domenii, precum afacerile;
– promova implicarea industriei etc. în cercetarea doctorală şi post-doctorală.

Grup ţintă:
Sunt vizate persoane fizice şi organizaţii din domeniul cercetării.

Activităţi:

Rețele de formare inovatoare (ITN): sprijinin pentru activităţi de formare de cercetare în comun şi/sau programe doctorale, implementate de parteneriate dintre universităţi din Europa, instituţii de cercetare şi organizaţii non-universitare.

Termen limită: 15 ianuarie 2019, 17:00 CET.

Schimburi de personal în cercetare și inovare (RISE): cooperare internațională și intersectorială prin sprijinirea mobilității pe termen scurt a personalului de cercetare și inovare indiferent de nivelul de carieră, de la juniori la seniori, inclusiv a personalul administrativ și tehnic.

Termen limită: 12 aprilie 2019, 17:00 CET

Detalii;

https://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/72