O investiție în EuropaPolitica Agricolă Comună a UE urmărește asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru agricultori și a unei aprovizionări stabile, cu alimente sigure, la prețuri accesibile pentru consumatori. Producția de alimente de bună calitate trebuie să implice îndeplinirea unor standarde ridicate de protecție a mediului și de bunăstare a animalelor. Agricultorii beneficiază de sprijin pentru a folosi practici agricole durabile. De asemenea, sunt încurajați să producă și să comercializeze specialități alimentare regionale.

În acest publicație regăsiți subiecte de interes despre: dezvoltarea rurală durabilă, o calitate mai bună a produselor, practici agricole durabile, asigurarea unei aprovizionări stabile cu alimente sigure, dar și informații despre Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) 2014-2020.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziție celor interesați mai multe exemplare, în limba română.