EU energy in figures – statistical pocketbook 2018Sectorul energetic este unul dintre pilonii de creștere, competitivitate și dezvoltare pentru economiile moderne. Pentru a ține pasul cu transformarea în curs a sectorului energetic în Europa, avem nevoie de date care să fie corecte și actualizate.

Publicația oferă o imagine de ansamblu a celor mai relevante statistici anuale privind energia pentru întregul teritoriu european și pentru fiecare dintre statele sale membre.

Datele conținute în această publicație sunt extrase din mai multe surse: de la serviciile Comisiei Europene, de la organizații internaționale precum Agenția Europeană de Mediu și Agenția Internațională pentru Energie, precum și de la estimările Comisiei Europene când alte date nu sunt disponibile.

Publicația este împărțită în cinci părți: prezentarea generală a energiei la nivel mondial; principalii indicatori energetici, la nivelul UE și al statelor membre; indicatori socio-economici în UE; impactul sectorului energetic asupra mediului; profilul țării – principalii indicatori energetici.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018