O Europă care protejează: UE își intensifică activitatea împotriva dezinformăriiPentru a-și proteja sistemele democratice și dezbaterile publice, UE a prezentat un plan de acțiune vizând intensificarea eforturilor de combatere a dezinformării în Europa și în afara acesteia. Măsurile au fost propuse în contextul alegerilor europene din 2019 și a celor naționale și locale care vor avea loc în statele membre până în 2020.

Planul de acțiune, pregătit în strânsă cooperare și cu Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Julian King, comisarul pentru uniunea securității, și Mariya Gabriel, comisarul pentru economia digitală și societatea digitală, se axează pe patru domenii-cheie care vizează sporirea efectivă a capacităților UE și îmbunătățirea cooperării dintre statele membre și UE:

  • O mai bună detectare: consolidarea Grupurilor operative de comunicare strategică și celula de fuziune a UE împotriva amenințărilor hibride din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), precum și a delegațiilor UE din țările învecinate;
  • O reacție coordonată: înființarea unui sistem special de alertă timpurie la nivelul instituțiilor UE și al statelor membre;
  • Platforme online și sectorul de resort: un apel către semnatarii Codului de bune practici pentru a pune în aplicare rapid și eficace angajamentele asumate, concentrându-se asupra acțiunilor care sunt urgente pentru alegerile europene din 2019;
  • Sensibilizarea și consolidarea mijloacelor de acțiune ale cetățenilor: promovarea educației în domeniul mass‑media prin programe specifice, de către instituțiile UE și statele membre.Totodată, Comisia raportează progresele înregistrate în ceea ce privește combaterea dezinformării online de la prezentarea comunicării sale din aprilie 2018.

    Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant vor elabora și vor pune în aplicare măsurile prevăzute în planul de acțiune, în strânsă cooperare cu statele membre și cu Parlamentul European.

    Detalii:

    https://ec.europa.eu/romania/news/20181206_ue_intesificare_activitate_impotriva_dezinformarii_in_contextul_alegerilor_ro