Date limită depunere proiecte – OctombrieCofinantarea unor consortii pentru achizitiile publice de solutii inovatoare

Comisia Europeana, prin intermediul EASME – Agentia Executiva pentru IMM-uri de la Bruxelles, a lansat cererea de proiecte „Cofinantarea unor consortii pentru achizitiile publice de solutii inovatoare”.

Obiective
Aceasta cerere de propuneri are trei obiective principale.

1. incurajarea cooperarii dintre cumparatorii publici pentru a promova utilizarea achizitiilor publice si a contribui astfel la dezvoltarea inovatiei;
2. utilizarea achizitiilor publice ca un mecanism de pilotare a inovarii in domenii de interes public cu impact puternic, cum ar fi, de exemplu, energia curata (contributia la obiectivele de la Paris pentru combaterea schimbarilor climatice) sau asistenta medicala. Acest lucru va incuraja, la rândul sau, companiile inovatoare din UE, in special IMM-urile, sa dezvolte noi solutii pentru a raspunde provocarilor societale;
3. conectarea si stabilirea sinergiilor cu proiectele de cercetare si inovare finantate de UE (prin programe precum „Orizont 2020”, „COSME” sau alte finanṭari ale UE), ori de câte ori este posibil.

Aceasta cerere de propuneri urmareste crearea unui consortiu de cumparatori publici din cel putin doua tari eligibile. Consortiile trebuie sa conceapa si sa puna in aplicare o actiune privind achizitiile publice pentru inovare (IPP). Cumparatorii publici din consortii vor procura solutiile (solutiile) inovatoare identificate, eventual in comun, cu respectarea deplina a normelor UE si nationale privind achizitiile publice. Consortiul solicitant trebuie sa demonstreze ca solutia (solutiile) de achizitie preconizata va fi noua pentru cumparatorul public, ca solutiile nu sunt inca disponibile din punct de vedere comercial la scara larga si ca solutia (solutiile) poate/pot fi de interes pentru cumparatorii publici din alte state membre ale UE.

Activitati si domenii de interes

· Achizitiile publice reprezinta aproximativ 14% din PIB-ul UE. Cu toate acestea, mai putin de jumatate din acest buget este achizitionat de la IMM-uri.

·  Achizitia Publica de Inovare (IPP – acronim in engleza) se refera in general la orice achizitie publica care are unul sau ambele aspecte:

– cumpararea procesului de inovare;
– cumpararea rezultatelor inovatiei.

Solicitanti eligibili
Pot solicita cofinantare autoritatile locale, regionale si nationale, organizatii non-profit, publice sau private, universitati/institutii de educatie, centre de cercetare, companii si IMM-uri, etc.

Termen limită: 11 decembrie 2018 

Mai multe informații:

 https://ec.europa.eu/easme/en/cos-ppi-2018-2-01-co-financing-consortia-public-procurement-innovation