Date limită depunere proiecte – Noiembrie 2018Prevenirea și combaterea violenței pe motive de gen și a violenței împotriva copiilor

Activitățile proiectului pot include: învățarea reciprocă, schimb de bune practici, cooperare, proiectarea și punerea în aplicare a protocoalelor, dezvoltarea metodelor de lucru care pot fi transferabile altor regiuni sau țări, consolidarea capacităților și formare pentru profesioniști, acțiuni de sensibilizare și educative.

Obiectiv specific

Daphne – să prevină și să combată toate formele de violență împotriva copiilor, tinerilor și femeilor, precum și violența împotriva altor grupuri expuse riscului și să protejeze victimele unei astfel de violențe.

Beneficiari: orice entitate publică sau privată orientata non-profit: autorități publice (locale, regionale, naționale), asociații, ONG-uri, universități și școli, etc.

Data limită: 13 noiembrie 2018. 

Mai multe informații:  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html