Date limită depunere proiecte – Septembrie 2018Cerere de propuneri de proiecte 2018 a Instrumentului pentru Cooperare si Dezvoltare/programul DEAR

Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte „Sensibilizarea publicului la problemele legate de dezvoltare si promovarea educatiei pentru dezvoltare in Uniunea Europeana” – Cerere restrânsa de propuneri/evaluarea unei note de concept. Cererea se inscrie in programul DEAR, componenta a „Instrumentului de Cooperare pentru Dezvoltare”, masura „Organizatii ale societatii civile si autoritati locale”. Programul european de dezvoltare a educatiei si de crestere a nivelului de constientizare (DEAR) imbunatateste intelegerea, abilitatile si angajamentul critic al publicului european in ceea ce priveste dezvoltarea si problemele legate de aceasta.

Obiective generale:

Obiectivul global al acestei cereri de propuneri este de a asigura angajamentul cetatenilor UE in ceea ce priveste dezvoltarea si de a contribui la modelele de viata durabile ale cetatenilor UE.

Obiective specifice:

· sa dezvolte constientizarea cetatenilor europeni si intelegerea critica a lumii interdependente, a rolurilor si responsabilitatilor legate de problemele de dezvoltare in legatura cu pilonii „Oameni” si „Planeta” din cadrul Consensului si

· sa incurajeze angajamentul lor activ faṭa de incercarile globale de a aborda aceste probleme, promovând simultan valorile fundamentale.

Loturi si prioritati
– LOT 1: Campanii paneuropene care vizeaza prioritatile strategice care apropie politica de dezvoltare a UE de raspunsurile UE la provocarile globale ale cetatenilor, conduse de o organizatie a societatii civile (OSC) sau de o asociatie a OSC din toate statele membre ale UE;
– LOT 2: Campanii paneuropene care vizeaza prioritati strategice care apropie politica de dezvoltare a UE de raspunsurile UE la provocarile cetatenilor globali, conduse de un OSC sau de o asociatie a OSC-urilor din cele 13 state membre ale UE (cele integrate dupa 2004);
– LOT 3: Campaniile paneuropene care vizeaza prioritatile strategice care apropie politica de dezvoltare a UE de raspunsurile UE la provocarile globale ale cetatenilor, conduse de o autoritate locala sau de o asociatie a autoritatilor locale, din toate statele membre a UE.

Prioritati

· migratia si schimbarile climatice;

· tineretul ca grup tinta si sa se lucreze in mod direct cu cetatenii;

· comunicare inovatore si diseminare;

· tematici transversale: egalitatea de gen si responsabilizarea femeilor, promovarea valorilor fundamentale si aspecte de mediu, daca proiectul nu abordeaza tema schimbarilor climatice.

Beneficiari eligibili
· organizatii/entitati ale societaṭii civile (OSC) si asociatii ale acestora; ,autoritati locale si asociatii ale acestora

Informatii suplimentare
· Aplicatiile se depun numai in limba engleza.

· Consortiul trebuie sa cuprinda, alaturi de solicitant, cel putin 2 parteneri, iar cele 3 entitati implicate trebuie sa provina din 3 state eligibile.

· Implementarea proiectului poate fi cuprinsa intre 24 si 48 de luni.

Termen limită: 25 septembrie 2018.

Sursa:

http://www.finantare.ro/cerere-de-propuneri-de-proiecte-2018-a-instrumentului-pentru-cooperare-si-dezvoltare-programul-dear.html

Website program:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1531984359201&do=publi.detPUB&orderby=pub&nbPubliList=10&ccnt=7573876&aoref=160048&page=1&searchtype=AS&aoet=36538,36539&debpub=&orderbyad=Desc&userlanguage=en