Date limită depunere proiecte – August 2018Programul „Europa pentru cetățeni”
Două componente sunt avute în vedere prin această cerere:

1. „Memoria europeană″
2. „Implicarea democratică și participarea civică” (3 masuri):

  • înfrățiri între orașe/municipalități,
  • rețele de orașe/municipalități,
  • proiecte ale societății civile.

Obiective generale

  • contribuție la înțelegerea de către cetățeni a Uniunii, a istoriei și diversității acesteia;
  • promovarea cetățeniei europene și îmbunătățirea condițiilor de participare civică și democratica la nivelul Uniunii.

Obiective specifice

  • sensibilizarea publicului cu privire la memoria, istoria, scopul și valorile comune ale Uniunii: promovarea păcii, a valorilor Uniunii și a bunăstării popoarelor sale prin stimularea dezbaterii, a reflecției și a dezvoltării de rețele;
  • încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul Uniunii, printr-o mai bună înțelegere de către cetățeni a procesului de elaborare a politicilor comunitare și prin promovarea oportunităților de implicare societala și interculturala și de voluntariat la nivelul Uniunii.

Solicitanți eligibili

Orice entitate care promovează integrarea si cetățenia europeana, in special autoritățile si organizațiile locale si regionale, comitetele de înfrățire, organizațiile de cercetare in domeniul politicilor publice europene (think-tank), organizațiile societății civile, precum si organizațiile culturale, de tineret, de învățământ si cercetare, etc.

Tarile eligibile din cadrul programului sunt:

  • statele membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, tarile de Jos, Ungaria.
  • Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republica iugoslava a Macedoniei, Muntenegru, Serbia.

Dată limită: 3 septembrie 2018.

Website:

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-member-states/romania/index_en.htm

Ghidul solicitantului:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2018_en_0.pdf

Anexe:

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/2018_annex_2017_5385_f1_commission_implementing_decisionv2_p1_en.pdf

Sursa:

http://www.finantare.ro/cerere-de-propuneri-de-proiecte-programul-europa-pentru-cetateni.html