Date limită depunere proiecte – Iulie 201810 iulie 2018 – Cooperare UE – Canada

Comisia Europeană a deschis în cadrul „Instrumentului de Parteneriat″ o cerere de propuneri de proiecte care vizează cooperarea internațională în domeniul tineretului pentru intensificarea raporturilor societății civile din UE și Canada.

Obiective

Instrumentul de parteneriat (PI) a fost conceput special pentru a promova interesele strategice ale Uniunii Europene la nivel mondial prin sprijinirea cooperării în domenii de interes reciproc cu principalii actori internaționali.

Aceasta cuprinde patru domenii-cheie:

a) abordează provocarile globale majore, cum ar fi securitatea energetică, schimbările climatice si protectia mediului;

b) sprijină implementarea dimensiunii externe a politicilor interne ale UE și a Strategiei Europa 2020;

c) acoperă aspecte specifice ale diplomației economice a UE prin îmbunătățirea accesului pe piețele țărilor terțe prin intermediul comerțului, investițiilor și oportunităților de afaceri ;

d) sprijină activitățile de diplomație publică, inclusiv cooperarea academică și a grupurilor de experți, precum și activitățile de promovare, viziunea și principiile Uniunii.

Beneficiari eligibili : entităṭi legal constituite în state participante: organizații non-profit de la nivel național sau local, agenții, operatori din sectorul public, autorități locale, grupuri de reflecție, universități, organizații internaționale.

Termen limită: 10 iulie 2018

Mai multe informații :

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=159496

Sursa : http://www.finantare.ro/calendar-granturi

26 iulie 2018 – Promovarea valorilor europene prin intermediul unor inițiative sportive la nivel municipal

Actuala cerere de propuneri de proiecte va fi pusa in aplicare prin 2 loturi:

·  Lotul I – actiune pentru consolidarea capacitatilor;

·  Lotul II – actiune pentru colaborarea in retea.

Obiective

Lotul I: incurajarea consolidarii capacitatilor pentru a sprijini organizatiile care promoveaza valorile comune prin intermediul dezvoltarii sportului la nivel municipal in intreaga UE;

Lotul II: sprijinirea crearii unei retele de contact si activitatile de schimb reciproc de informatii intre municipalitati in domenii legate de sport.

Acțiuni finanțate

Lotul I:

· intreprinderea unor activitati de consolidare a capacitatilor pentru a imbunatati guvernanta si autosuficienta organizatiilor solicitante;

· promovarea/acordarea de vizibilitate eforturilor intreprinse la nivel municipal pentru promovarea sportului si a activitatii fizice in intreaga UE;

· facilitarea schimbului de bune practici intre municipalitati la nivelul UE in domenii legate de sport si de bunastare;

· sprijinirea unor initiative cum ar fi activitatile sportive implementate la nivelul municipal pentru promovarea valorilor europene comune.

Lotul II:

· stabilirea de parteneriate cu alte municipalitati din UE in domenii legate de sport, sanatate si bunastare;

· facilitarea fluxului schimbului de informatii dintre municipalitati la nivelul UE in ceea ce priveste initiativele privind sportul;

· implicarea si sensibilizarea cetatenilor la nivel local cu privire la valorile europene comune, promovate prin initiative cum ar fi activitatile sportive

Beneficiari eligibili: universitati, scoli, intreprinderi, cluburi sportive, autoritati publice locale, regionale si nationale, asociatii, ONGuri, etc.

Termen limită: 26 iulie 2018.

Informatii suplimentare

· Comisia Europeana preconizeaza cofinantarea a circa 4-5 proiecte in total.

· Durata maxima de implementare este de 6 luni.

· Activitatile trebuie sa inceapa in perioada 01.01.2018 – 31.03.2019 si sa fie finalizate cel mai tarziu la 31.12.2019.

· Cererile de grant trebuie sa fie redactate intr-una din limbile oficiale ale UE, utilizandu-se formularul electronic disponibil pe pagina de internet a cererii de propuneri.

· Aplicatiile se depun doar online. Detalii pe pagina web mentionata la sursa de informare.

Mai multe informații:

https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s14-2018_en

Ghidul solicitantului: https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-2018-s14/summary_ro.pdf

Sursa: http://www.finantare.ro/promovarea-valorilor-europene-prin-intermediul-unor-initiative-sportive-la-nivel-municipal.html