Sistemul european comun de azilUn spațiu de protecție și solidaritate pentru persoanele cele mai vulnerabile

Sistemul european de azil (SECA) va oferi acces îmbunătățit la procedura de azil pentru persoanele care solicită protecție, va conduce la decizii mai echitabile, mai rapide și de o mai bună calitate în materie de azil, va asigura faptul că persoanele care se tem de persecuție nu vor fi readuse în fața acestui pericol și va asigura condiții demne și decente atât pentru persoanele care solicită azil, cât și pentru cele care beneficiază de protecție internațională pe teritoriul Uniunii Europene.

Această broșură prezintă câteva informații despre: Azilul și UE, directiva privind procedurile de azi, directiva privind condițiile de primire, directiva privind standardele minime, regulamentul Dublin și regulamentul Eurodac.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cititorilor mai multe exemplare ale acestui material informativ, în limba română.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014.