Date limită depunere proiecte – Mai 201828 mai 2018 – Programul de cercetare si dezvoltare pentru o viata activa si asistata/AAL – Ambient

Asociatia Asistenta pentru Autonomie la Domiciliu (Ambient Assisted Living – AAL), organizatie internationala fara scop lucrativ, structura responsabila cu punerea in aplicare a programului „Active and Assisted Living” si cu alocarea si monitorizarea contributiei financiare a Uniunii Europene, a deschis cererea de propuneri de proiecte pentru 2018. Programul „Active and Assisted Living” are la baza aplicarea solutiilor TIC pentru facilitarea unei vieti active a persoanelor in varsta.

Obiective

 • crearea unor conditii mai bune de viata pentru persoanele in varsta si consolidarea oportunitatilor in domeniul industrial in Europa, prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC)
 • crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare si inovare la nivel european in domeniul AAL
 • asigurarea unui cadru coerent de cooperare la nivel european, compatibil diversitatii nationale si regionale sinergia cu alte programe si initiative europene.

Obiectivele propuse de Apelul AAL 2018 se refera la dezvoltarea unor solutii din domeniul TIC care sa contribuie la:

 • sustinerea sau imbunatatirea calitatii vietii persoanelor in varsta de-a lungul procesului de imbatranire
 • imbunatatirea calitatii, eficientei si eficacitatii serviciilor oferite de ingrijitorii formali si informali si de sistemele de asistenta sociala
 • integrarea cu usurinta a acestor solutii in mediul organizational al companiilor si organizatiilor din domeniul AAL.

Principalele cerinte solicitate propunerilor de proiect:

 • implicarea puternica a utilizatorilor finali, in special a celor secundari si tertiari (definiti cf. Text Apel) si a altor parteneri importanti (furnizori, finantatori) in elaborarea solutiilor propuse
 • o puternica orientare spre cerintele pietei, tinand cont de tipul de piata pe care o vizeaza (piata consumatorilor particulari, sau piata reglementata)
 • includerea unor aspecte inovatoare in domeniul social si economic
 • participarea semnificativa a intreprinderilor si a altor parteneri de afaceri (in special a IMM-urilor)
 • asigurarea unei dimensiuni europene/internationale.

Beneficiari eligibili:

Pot participa: companii (IMM-uri, intreprinderi mari), organizatii de cercetare (institute de cercetare, universitati, etc.), asociatii de seniori sau care reprezinta interesele acestora, institutii publice.

Consortiul de parteneri trebuie sa cuprinda cel putin 3 institutii eligibile independente (persoane juridice) din cel putin 3 state membre ale Programului AAL participante la Apel.

Durata proiectului:

Termen limita pentru trimiterea propunerilor: 28 Mai 2018, ora 5PM (CET).

Termen de aprobare a listei de finantare de catre AAL General Assembly: 5 Septembrie 2018.

Termen de incheiere a etapei de reconfigurare a proiectelor si de finalizare a listei de finantare: 15 Octombrie 2018.

Mai multe informații: http://www.aal-europe.eu/call-challenge-2018/

http://www.finantare.ro/cerere-de-propuneri-de-proiecte-2018-programul-de-cercetare-si-dezvoltare-pentru-o-viata-activa-si-asistata-aal-ambient.html

1 iunie 2018 – Inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”

Comisia Europeana a lansat cererea de propuneri de proiecte 2018 a Initiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – proiecte de asistenta tehnica si consolidarea capacitatilor.

Obiectiv

Obiectivul prezentei cereri de propuneri este consolidarea capacitatilor organizatiilor de trimitere si de primire care intentioneaza sa participe la initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar si asigurarea conformitatii cu standardele si procedurile referitoare la voluntarii candidati si la voluntarii UE pentru ajutor umanitar in vederea solicitarii certificarii
necesare pentru mobilizarea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar.

In acest cadru, prezenta cerere de propuneri va oferi finantare prin sprijinirea actiunilor care au ca scop consolidarea capacitatii viitoarelor organizatii de primire de a se pregati pentru crize umanitare si de a raspunde la acestea. In plus, se va oferi sprijin pentru actiuni avand ca scop consolidarea capacitatii tehnice a viitoarelor organizatii de trimitere pentru a-si dezvolta si imbunatati nivelul de conformitate cu standardele si procedurile necesare pentru a participa la initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Prin prezenta cerere de propuneri, Comisia Europeana preconizeaza obtinerea urmatoarelor rezultate: consolidarea capacitatilor unui numar de aproximativ 115 organizatii de trimitere si de primire, in domenii precum:

 • gestionarea riscului de dezastre, pregatirea si raspunsul in caz de dezastru,
 • crearea unei legaturi intre ajutorul de urgenta, reabilitare si dezvoltare (LARD),
 • consolidarea voluntariatului local in tarile terte,
 • capacitatea de parcurgere a procesului de certificare, inclusiv capacitatea administrativa,
 • capacitatea de a transmite alerte rapide comunitatilor locale.

Tipuri de activitati finantate

Activitati specifice:

 • instruire/mentorat pentru principalii angajati si voluntari ai organizatiei de trimitere;
 • cautarea de sinergii cu programele nationale de voluntariat;
 • promovarea standardelor de voluntariat EUAV in statele membre.

Activitati eligibile pentru ambele componente:

 • vizite de studiu sau de delimitare a domeniului de actiune in vederea imbunatatirii demersului de evaluare a nevoilor pentru actiunea respectiva,
 • activitati de consolidare/dezvoltare a capacitatilor,
 • cursuri de formare pentru formatori/instructori/mentori/multiplicatori din tarile terte;
 • seminare si ateliere de lucru,
 • invatare prin observare la locul de munca,
 • acorduri de infratire si schimburi de personal,
 • schimburi de cunostinte, invatare organizationala si bune practici,
 • vizite de studiu,
 • activitati pentru incurajarea crearii de parteneriate,
 • de sprijinire a organizatiilor in vederea respectarii standardelor umanitare fundamentale,
 • activitati de consolidare a cooperarii regionale.

Beneficiari eligibili

organizatii neguvernamentale, non-profit, infiintate in conformitate cu legislatia unui stat membru si avand sediul in Uniune; organisme de drept public cu caracter civil; Federatia Internationala a Societatilor Nationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie

Mai multe informatii:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building-2018_en

http://www.finantare.ro/comisia-europeana-a-lansat-cererea-de-propuneri-de-proiecte-2018-a-initiativei-voluntari-ue-pentru-ajutor-umanitar.html