UE investește în protejarea planetei: 10 inițiative pentru o economie modernă și curatăAcordul istoric adoptat la Conferința ONU din 12 decembrie 2015 privind schimbările climatice a constituit un succes diplomatic pentru Franța și un punct de cotitură pentru întreaga lume.

Tranziția ecologică a început peste tot în lume, fiind, în egală măsură, o tranziție economică, socială și energetică. Începe să se întrevadă o nouă lume: o lume în care emisiile de carbon sunt scăzute și în care oportunitățile abundă ; o lume care îmbină tehnologiile inovatoare cu energiile regenerabile; o lume în care calitatea vieții și competitivitatea economică merg mână în mână.

Comisia Europeană participă în mod activ la proiectarea acestui viitor. Aflată adesea în avangardă, ea construiește, pas cu pas, Europa modernă de mâine, în care emisiile de carbon nu mai există.

Această broșură tratează 10 inițiative pentru o economie modernă și curată, punându-se accent pe sectorul financiar în slujba schimbărilor climatice, planul de investiții externe al UE, inițiative în favoare unei energii nepoluante, sprijin în favoarea investițiilor în zonele urbane, cadrul european de reglementare pentru investițiile în performanța energetică a clădirilor și investițiile în tehnologii industriale nepoluante.

La sediul Centrului Europe Direct Argeș există mai multe exemplare ale acestei broșuri, în limba română și engleză.

Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2018.