Date-limită depunere proiecte – Martie 20189 martie 2018 – Programul IAP 2014-2020 – Instrumentul pentru Asistență de Preaderare, înfrățirea orașelor Turcia-UE

Comisia Europeană, prin direcția generală EuropAid, responsabilă pentru implementarea programelor și proiectelor de ajutor extern în întreaga lume, a deschis recent o cerere de propuneri de proiecte în cadrul IAP II (2014-2020) „Instrumentul pentru Asistență de Preaderare”.

Obiectivul specific al prezentei cereri de propuneri este de a crea structuri durabile pentru stimularea schimburilor între administrațiile locale din Turcia și autoritățile locale din statele membre ale UE în domenii relevante pentru aderarea la UE prin acțiuni de infrățire între orașe.

Pentru a fi eligibil, solicitantul principal trebuie să fie: o persoană juridică sau/și nonprofit, stabilită într-un stat membru al Uniunii Europene, în Turcia sau într-o țară eligibilă în conformitate cu Regulamentul IAP, să fie o administrație locală din Turcia (municipalitate, administrație provincială specială, districte, etc.), să fie o autoritate locală din statele membre ale UE sau dintr-o țara eligibilă în conformitate cu Regulamentul IAP.

Mai pot participa ca beneficiari: universități, federații, asociații, camere de comerț, agenții de dezvoltare, etc.

Această schema de finanțare este cofinanțată de UE și de Turcia în cadrul Programului anual de acțiune pentru Turcia în cadrul Instrumentului de asistenta pentru preaderare (IAP II).

Proiectele se implementează pe o perioada de minimum 9 și maximum 12 luni. Propunerile trebuie redactate în limba engleză.

Termen limită: 9 martie 2018.

Mai multe informații: http://www.finantare.ro/

20 martie 2018 – Fondul de Securitate Internă, cooperare polițienească

Prezenta cerere de propuneri urmărește finanțarea proiectelor în domeniul informării și comunicării pentru combaterea corupției, prin dezvoltarea unor instrumente adecvate. Corupția este considerată un fenomen complex cu dimensiuni economice, sociale, politice și culturale.

Sunt vizate următoarele arii de interes: corupția în bugetare și achiziții publice la nivel local; evaluarea riscurilor și prevenirea corupției în sectoarele cu risc ridicat; prevenirea utilizării serviciilor financiare și profesionale pentru a corupe și împotriva spălării veniturilor provenite din corupție; sprijin pentru societatea civilă și cetățeni pentru a expune practici corupte.

Activități eligibile:

a) proiectele care promovează crearea de rețele, parteneriatele public-privat, punerea în aplicare a celor mai bune practici și abordărilor inovatoare la nivelul Uniunii, programele de formare și de schimb;
b) proiecte care susțin dezvoltarea metodologiilor, în special statistice, instrumentelor și indicatorilor comuni;
c) achiziționarea, întreținerea și/sau modernizarea ulterioară a echipamentelor tehnice, a expertizei, precum și a sistemelor TIC și a componentelor acestora la nivelul Uniunii;
d) proiecte inovatoare care dezvoltă noi metode și/sau desfășoară noi tehnologii cu potențial de transferabilitate în alte state membre, în special proiecte care vizează testarea și validarea rezultatului proiectelor de cercetare în domeniul securității finanțate de Uniune;
e) studii.

Solicitanți eligibili:

Autorități publice de la nivel local, regional și național, entități private nonprofit, organizații internaționale.

Termen limită: 20 martie 2018.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-corrupt.html