Globalisation patterns in EU trade and investmentBroșura de față se concentrează pe una dintre cele mai importante aspecte legată de globalizare, de creșterea fluxurilor comerciale și financiare între Uniunea Europeană și restul lumii.

Această publicație prezintă o gamă largă de statistici privind balanța de plăți, comerțul internațional și mediul de afaceri într-o lume globalizată. Evidențiază modele recente în comerț, investiții și, de asemenea, în organizarea industrială.

Prima parte este dedicată rolului jucat de Uniunea Europeană în comerțul mondial și în investiții în comparație cu alți parteneri comerciali. În partea a doua, publicația se concentrează pe comerțul internațional cu bunuri și servicii, investițiile străine directe, structura și conduita afiliatelor străine în Uniunea Europeană. O politică comercială echilibrată și progresivă, orientată spre valorificarea globalizării, este prioritară pe lista Comisiei Europene.

Prin urmare, publicația urmărește să prezinte cetățenilor Uniunii Europene, factorilor de decizie politică și întreprinderilor mai multe informații despre comerțul și investițiile globalizate.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.