Drepturile si indatoririle deputatilor europeni in Parlamentul EuropeanPe data de 7 iunie 2009, vom alege deputaţii europeni care ne vor reprezenta la Parlamentul European. Astfel, se vor vota 33 de deputaţi europeni, pe liste electorale, prin reprezentare proporţională. Aceştia se vor afilia grupurilor politice în funcţie de afilierea politică a partidului lor sau de propria lor opţiune.

Deputaţii de la Parlamentul European îşi exercită mandatul în mod independent. Aceştia nu pot fi obligaţi prin instrucţiuni şi nu pot primi mandat imperativ. Deputaţilor europeni nu li se permite sa aibă, în paralel, şi un mandat în parlamentul naţional. Mandatul de deputat european este incompatibil şi cu alte funcţii, de exemplu cu cea de comisar european sau judecător/avocat general la Curtea de Justiţie.

În momentul luării cuvântului în faţa Parlamentului sau a unuia dintre organismele acestuia sau dacă este propus raportor, orice deputat care are un interes financiar direct în cazul aflat în discuţie trebuie să semnaleze oral acest lucru. În acelaşi timp, orice deputat a cărui alegere este notificată Parlamentului trebuie să declare în scris, înainte de a participa la lucrările parlamentare, ca nu deţine o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

În ceea ce privesc privilegiile şi imunităţile deputaţilor europeni, aceştia se bucură de cele prevăzute de Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene. Dacă, însă, un deputat a comis o infracţiune, imunitatea sa nu poate fi păstrată.

Orice cerere adresată Preşedintelui de o autoritate competentă a unui stat membru în vederea ridicării imunităţii unui deputat este comunicată în şedinţa plenară şi trimisă comisiei competente. În acelaşi timp, cererile adresate Preşedintelui de un deputat sau un fost deputat în vederea apărarii imunităţii şi privilegiilor sunt comunicate în acelaşi fel.

În cazul în care un deputat este arestat sau privat de libertatea de circulaţie prin presupusa încălcare a privilegiilor şi imunităţilor sale, Preşedintele Parlamentului poate lua de urgenţă, după consultarea preşedintelui şi a raportorului comisiei competente, o iniţiativă vizând confirmarea privilegiilor şi imunităţilor deputatului în cauză.

Având în vedere indemnizaţiile primite de deputaţii europeni, membrii Parlamentului European primesc o serie de indemnizaţii care au scopul de a acoperi cheltuielile pe care acesţia le efectuează pentru îndeplinirea sarcinilor lor parlamentare.

Pentru mai multe detalii, accesaţi:

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page