Date-limită depunere proiecte – Februarie 201813 februarie 2018 – Programul european „Orizont 2020” – „Creșterea performanței tehnologiilor pentru soluțiile locale de încălzire și răcire”

Comisia Europeană a deschis recent o cerere de propuneri de proiecte 2018 în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Provocări societale”.

O abordare ambițioasă a eficientei energetice este necesara în toate sectoarele, dar provocarea majoră a următorului deceniu se află în clădiri. Acestea reprezintă 40% din energia utilizată în UE, iar industria construcțiilor oferă 18 milioane de locuri de muncă directe în Europa, în timp ce IMM-urile contribuie la 70% din valoarea adăugată în sectorul construcțiilor din UE.

Sursele locale de energie regenerabile au un mare potențial de a reduce drastic utilizarea energiei primare atât pentru încălzire, cat si pentru răcire în clădirile rezidențiale si comerciale. Pentru a stimula absorbția soluțiilor care utilizează aceste surse, este necesar ca tehnologiile existente sa fie mai performante și, prin urmare, să fie mai rentabile și mai atractive pentru piața. În plus, inovarea privind instrumentele de cartografiere, monitorizare si control al resurselor are potențialul de a îmbunătăți proiectarea si funcționarea sistemelor de încălzire si răcire, reducând astfel investițiile si costurile de funcționare si sporind performanta sistemelor.

Se așteaptă ca propunerea să abordeze unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

· optimizarea diferitelor componente ale unui sistem de încălzire si răcire din surse regenerabile;

· dezvoltarea de instrumente și sisteme pentru optimizarea proiectării și monitorizării diferitelor componente ale unui sistem de încălzire și răcire;

· dezvoltarea sistemelor integrate de control pentru funcționarea inteligenta a unui sistem de încălzire și răcire.

Sistemele propuse vor utiliza sursele de energie regenerabile locale pentru a furniza încălzire și răcire in clădirile rezidențiale și in clădirile comerciale mici și mai mari, nevoile lor fiind diferite. Definiția clădirilor rezidențiale include case individuale și blocuri de apartamente.

Eligibilitate: state membre UE, tari asociate la program in urma unor acorduri cu UE, organizații internaționale care au ca scop promovarea cooperării științifice si tehnologice în Europa și ai căror membri provin din statele UE și țările asociate la program.

Termen limită: 13 februarie 2018

Mai multe informații:

Website:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-5-2018.html

Ghidul solicitantului:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf