Combaterea euroscepticismului, extremismului/radicalizării și consolidarea încrederii în valorile europenePromovarea unor politici publice riguros fundamentate, sprijinite pe analize și dezbateri prealabile, reprezintă un element esențial în furnizarea unor rezultate de calitate și cu impact pozitiv asupra vieții cetățenilor. Institutul European din România, în calitate de instituție publică cu atribuții în sprijinirea formulării și aplicării politicilor Guvernului, a continuat și în anul 2015 programul de cercetare dedicat Studiilor de strategie și politici (SPOS).

Acest program este menit a sprijini fundamentarea și punerea în aplicare a politicilor Guvernului României în domeniul afacerilor europene, oferind decidenților politici informații, analize și opțiuni de politici.

Studiul de față analizează afinitățile dintre elementele argumentative eurosceptice și manifestările radicalismului/extremismului politic la nivel european și național.

Cuprinsul acestui studiu este structurat pe 4 capitole:

1.      Cadrul teoretic și conceptual: euroscepticism și extremism în UE;

2.      Partidele politice europene cu discurs eurosceptic și extremist;

3.      Percepțiile și atitudinile cetățenilor despre UE;

4.      Modalități de combatere a euroscepticismului și radicalizării cu accente xenofobe la nivel instituțional și extra-instituțional în România.

Pentru cei interesați de aceste subiecte, Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziție un exemplar al acestui studiu, în limba română.

Institutul European din România, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2016.