Eu și UEUniunea Europeană este un parteneriat economic și politic unic în lume, care reunește 28 de țări europene. UE a fost creată în perioada care a urmat celui de-al doilea război mondial, când țările europene au acționat cu fermitate pentru ca asemenea conflicte dramatice să nu mai apară niciodată.

În calitate de cetățeni europeni, beneficiem de diverse avantaje pe care le considerăm firești, printre care pacea pe continent, apartenența la cea mai mare economie a lumii sau libertatea de a locui și a călători în alte țări din UE.

Această publicație oferă informații importante despre cum a fost construită Uniunea Europeană, ce valori împărtășim, cine ce face în UE și care este relevanța tuturor acestor lucruri pentru viața noastră cotidiană. Exercițiile pe care le conține acest material ar trebui să ofere nu doar o temă de gândire, ci și una de discuție despre Europa.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cititorilor un număr mai mare de exemplare, în limba română.

Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2017