EU transport in figures – Statistical pocketbookTransportul reprezintă un sector crucial al economiei. Această publicație oferă o imagine de ansamblu a celor mai recente și mai relevante statistici anuale privind transporturile din Europa. Acesta acoperă Uniunea Europeană, cele 28 de state membre ale acesteia, țările candidate la UE, precum și țările din Spațiul Public European.

Conținutul acestui material se bazează pe o serie de surse, incluzând Eurostat, organizații internaționale, statistici naționale și în care nu există date disponibile.
Estimările proprii au fost produse în principal pentru a obține o idee despre totalul Uniunii Europene. La nivelul fiecărei țări, acestea sunt doar orientative și nu ar trebui să fie interpretate în mod eronat ca date oficiale.
Publicația cuprinde trei părți: o parte generală cu date economice generale și alte date relevante; o parte în care se vorbește despre transportul de călători, transportul de mărfuri, precum și alte date legate de transport; o parte energetică și de mediu cu date importante privind impactul pe care sectorul transporturilor îl are asupra mediului.
La sediul Centrului Europe Direct Argeș găsiți un exemplar al acestei publicații, în limba engleză.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017